De website van Seedscope is aan het ontkiemen...

Lancering: d.d. 11 november 2016.

Biobased oplossingen met evident toegevoegde waarde.

Seedscope ontwikkelt en realiseert - in nauwe samenwerking met opdrachtgevers of op eigen initiatief - innovatieve biobased oplossingen. Strategische oplossingen gebaseerd op een sterke onderlinge samenhang van sociale, ecologische, economische factoren. Uiteraard steeds gericht op levensvatbare circulaire concepten en economische resultaten. Hetgeen betekent: met een goede opbrengst voor alle partijen in de keten.

Biobased oplossingen met evident toegevoegde waarde

Sorghumbier als circulair concept